زانپرێنتیفای بۆ خزمەتگوزاری چاپەمەنی ئۆنڵاین

سلیڤانی بریقەدار

کارتی بازرگانی سلیڤانی بریقەدار لەسەر کاغەزی بریقەداری ٣٠٠ گرام چاپ دەکرێت و دوای چاپکردن بە ڕوپۆشێکی سلیڤانی بریقەدار داپۆشراوە. سلیڤانی بریقەدار بەکاردێت بۆ بەهێزکردنی کارتی بازرگانی و ڕێگریکردن لە بەرکەوتنی ڕاستەوخۆی پێستی دەست و ڕەنگە چاپکراوەکان. کارتی بازرگانی مات و سلیڤانی بریقەدار گونجاوترین کارتی بازرگانین کە لە بازاڕدا بەردەستن.

گۆشە راست

بڕ رووی چاپکردن قەبارە نرخ داوا کردن
1000 1 4.8 * 8.5 0
1000 2 4.8 * 8.5 10

گۆشە نیمچە بازنەیی

بڕ رووی چاپکردن قەبارە نرخ داوا کردن
500 2\1 9*6 0
1000 2\1 9*6 0

بازنەیی

بڕ رووی چاپکردن قەبارە نرخ داوا کردن
1000 1 Diameter 3 cm 0
1000 2 Diameter 3 cm 0
1000 1 Diameter 4 cm 0
1000 2 Diameter 4 cm 0
1000 1 Diameter 5.5 cm 0
1000 2 Diameter 5.5 cm 0
1000 1 Diameter 7.5 cm 0
1000 2 Diameter 7.5 cm 0

چوارگۆشە

بڕ رووی چاپکردن قەبارە نرخ داوا کردن
1000 2 4.5 * 4.5 cm 0
1000 1 5.5 * 5.5 cm 0
1000 2 5.5 * 5.5 cm 0
1000 1 7 * 7 cm 0
1000 2 7 * 7 cm 0
1000 1 8.5 * 8.5 cm 0
1000 2 8.5 *8.5 cm 0
1000 1 4.5 * 4.5 cm 0

بڕینی تایبەت

بڕ رووی چاپکردن قەبارە نرخ داوا کردن
1000 1 8.5 * 4.8 cm 0
1000 2 8.5 * 4.8 cm 0
1000 1 8.5 * 9.6 cm 0
1000 2 8.5 * 9.6 cm 0
1000 1 8.5 * 14.4 cm 0
1000 2 8.5 * 14.4 cm 0